Ερωτοσκόπιο

Πίνακας συμβατότητας ζωδίων

30% 40% 35% 30% 40% 60% 20% 25% 40% 45% 80% 35%
40% 70% 35% 40% 70% 45% 30% 40% 40% 60% 60% 50%
35% 35% 30% 50% 10% 15% 60% 60% 50% 70% 40% 60%
45% 70% 40% 50% 35% 20% 40% 80% 55% 80% 30% 40%
50% 50% 30% 35% 30% 25% 50% 50% 40% 60% 70% 30%
40% 30% 50% 30% 35% 55% 70% 30% 35% 35% 60% 70%
60% 70% 60% 20% 45% 30% 90% 40% 65% 45% 50% 60%
70% 80% 50% 30% 65% 30% 65% 20% 60% 80% 40% 80%
60% 50% 60% 60% 60% 40% 35% 30% 55% 35% 30% 60%
50% 70% 70% 75% 85% 70% 85% 85% 35% 50% 65% 50%
60% 60% 50% 10% 35% 50% 60% 65% 70% 55% 75% 40%
50% 40% 50% 50% 10% 80% 70% 60% 60% 65% 40% 30%

Ερωτικά χαρακτηριστικά ζωδίων

Όλα τα Ζώδια έχουν τα θετικά και αρνητικά "Ερωτικά Χαρακτηριστικά" τους. Μάθετε περισσότερα για τον εαυτό σας και το άτομο που σας ενδιαφέρει. Ανακαλύψτε τα "Αρνητικά Χαρακτηριστικά" του Ζωδίου σας που θα συναντήσετε και προσπαθήστε να τα μετριάσετε έτσι ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε το άτομο που σας ενδιαφέρει.

Βελτιστοποιημένη έκδοση για iPhone